VHF

Vad är en VHF?
VHF är en förkortning som står för ”Very High Frequency” och innebär radiokommunikation på VHF-bandet 30-300 MHz. Det finns multifunktionsradior. En VHF ökar säkerheten till sjöss. Se till att göra testanrop längre bort för att se att systemet fungerar som det ska. Det är vanligt att det kommer in vatten i  antennkabeln vilket minskar sändningsområdet.