Båtbatteri – tips att få dem att räcka längre

Batteritillverkarna har arbetat med att utveckla mer kraftfulla och effektiva batterier. Båtbatterier löser två olika uppgifter på en båt. De ska sätta igång motorn och driva all elektrisk utrusting ombord.

Det finns olika typer av båtbatterier och en vanlig indelning är:

  • Blysyra batterier som är vanliga standardbatterier kostar ungefär 1000 kronor
  • Gel batterier  (ventilreglerat)
  • AGM batterier (ventilreglerat) fungerar för motorstart och strömförsörjning. Tål urladdningar bättre. Priset ligger på ungefär 2000 kronor.
  • Litiumbatterier – Den nyaste har blivit alltmer populär batteriteknik och de överträffar traditionella batterier på många sätt eftersom de har större effekt men är dyrare kostar ungefär 15000 kronor.
    Li-Ion-batterier har en snabb återkoppling och kan laddas upp på 2 timmar och de är ultralätta och väger 50-75% lättare. De är också mer miljövänliga än blybatterier eftersom de inte innehåller giftiga ämnen som kvicksilver. Och viktigast av allt, Li-Ion batterier har ingen minneseffekt. Tekniken kring Litium batterier förbättras kontinuerligt. Exempel på märken är Epsilon litiumbatteri från Thermoprodukter.se.

Det finns också olika kvalitet på batterierna från de kinesiska batterierna till de batterier som används i industrin.

Båtbatteri

Välj batterier från vad de ska användas för

Om det är nödvändigt att köra flera program under en längre tid, kan du överväga att köpa ett batteri med större kapacitet eller köpa ett extra batteri så att du alltid har ett laddat batteri när du behöver det.

  • Om det krävs höga energiuttag att starta motorn ska kräva många ampere på kort tid (Start eller Sli står det ofta på batteriet)
  • Cyklisk tåliga batterier om batterierna kommer laddas ur och driva mycket el apparater

Urladdning av båtbatterier

”Minnes effekten” är en faktor som du kanske har hört talas om som påverkar batteritiden. Minnes effekten är ett mönster som ses i vissa batterier som orsakar att de håller mindre laddning. Det inträffar när ett batteri delvis används och sedan laddas till full laddning. Det liknar spännings depression, ett tillstånd där batteriets spänningsnivå sjunker snabbare även om den totala laddningseffekten av batteriet förblir densamma. Dessa effekter orsakas av upprepade överladdningar av batterierna som lämnar elektrolyten att byggas upp på batteriet.

Båtbatterier fungerar lite annorlunda än bilbatterier och rent generellt kan man säga att den klarar av flera urladdningar och klarar av ungefär 100 urladdningar. När ett batteri tappar 10% av energin kan man säga att den blivit urladdad så du behöver se till att batteriat laddas tillräckligt ofta så det håller längre. En båt som har ett genomtänkt energisystem har betydligt längre livslängd på batterierna.

Tänk också på att ta ut batterierna under vintern så de inte laddas ur. Om du låter de sitta i under vintern bör du åtminstone ladda dem en gång

Share via
Copy link
Powered by Social Snap