Importera båten själv och begagnat köp utomlands

Under 2011 importerades mer än 15 000 båtar. Importen under 2012 har ökat och ökningen syns främst bland små och billigare båtar vilket innebär priskonkurrens och prisras. Men det är ofta bättre att importera större båtar eftersom transportkostnaden annars blir hög i relation till priset. Importbåtar har relativt sett fått lägre priser eftersom båtförsäljningen har minskat mer i övriga Europa än i Sverige. Länder som är populära att  importera ifrån är Norge, Finland, Tyskland och USA.

Transportstyrelsen skriver på sin hemsida att en importör är den som importerar en båt från ett land utanför EU eller EES. Läs mer på transportstyrelsen vad som gäller för dig och vilka krav som ställs bla på CE-märkning och efterkontroll för dig som vill importera en båt som är större än 2.5 meter. Det finns avgaskrav som måste uppfyllas vid import. EU länder räknas alltså inte som import och det finns ett stort utbud av båtar i södra europa som gör att det går att fynda. Tänk bara på att båtarna ligger i vatten hela året i sydeuropa vilket de inte gör i Sverige och därför är båtarna ofta mer slitna.

Importera båt – viktigt att tänka på – tips och råd

 • Ett råd är att få båten besiktigad av en besiktningsman.
 • Kontrollera att båten är betald och inte belånad.
 • Se upp med att köpa från privatpersoner eftersom konsumentköplagar (exempelvis garanti) gäller då du köper av ett företag.
 • Se till att båten har momsats inom EU genom att kontrollera orginalfakturan och att den har moms.
 • Se till att ha ett orginalkvitto “bill of sale” dvs bevis för ägarbyten under båtens livslängd.
 • Besiktiga båten med en oberoende besiktingsman
 • Uppprätta ett köpkontrakt
 • Kontrollera CE-märkninng

CE märkning

Se till att kontrollera CE-märkningen!

Därför är CE-märkning viktig när du importerar en båt
Båtar utan CE-märkning får varken säljas vidare eller användas i Sverige och att skaffa CE-märkning är tyvärr dyrt. Du hittar CE-märkningen på skrovets styrbordssida på akterspegeln. Utan CE-märkning kan det vara svårt att finansiera båtköpet eller försäkra båten och likaså blir det ett sämre andrahandsvärde.

Det är vanligtvis lättare att importera en båt från EU som Tyskland, England och Finland. Andra länder som tillhör EU som har båtproduktion är Polen och du hittar flera båttillverkare i Baltikum. Baltikum är känt för att bygga många av de aluminiumbåtar som säljs i Sverige.

Importera båt från USA

Det är relativt vanligt att importera från kända märken från USA och utanför EU men tyvärr finns det en hel del tråkiga upplevelser kring den typen av import kring bla CE-märkningen vilket inneburit att importen blivit mycket kostsam. Trots CE-kravet räknar man med att mer än 2000 begagnade båtar från USA säljs årligen.

Powerbåtar
En bra webbplats med många powerboats och segelbåtar är boattrader.com – de har också en app som är enkel att använda.

Racing segelbåtar
Är du intresserad av performance segelbåtar för att kappsegla rekommenderas racing-yachts.com

Importera båt från Finland

Finland är ett ledande land inom båtindustrin och exporterar 70% av sin båtproduktion som ofta är öppna båtar, daycruisers och större segelbåtar. På båtmässan har det hela tiden ökat upp antal märken från Finland exempelvis Flipper, Bella, Buster, Silver och Yamarin.

Importera båt från Norge

Tänk på att om du importerar en begagnad båt från Norge så tillkommer 25% moms på priset eftersom Norge inte är med i EU och så tillkommer tullkostnaden.

Se till att göra en kalkyl för kostnaden för din båtimport

 • Båtpris
 • Kontroll av båten
 • Båtbesiktning
 • Ta in offerter på transporten hem till bryggan
 • Moms
 • Tulldeklaration om båten importeras från ett land utanför EU
 • Avgifter
 • Certifiering

Importera ett känt båtmärke

Tänk på att det finns stora serietillverkade båtar från Tyskland (Bavaria, Hanse mfl) och Frankrike (Beneteu, Jeanneau mfl) som har stor produktion och bra andrahandsvärden. Andra kända båtmärken är Fairline, Chranchi Princess och Sealine.

Share via