Båtkurser och förarbevis för båt – för dig som vill bli tryggare med din båt!

0

Det finns olika typer av båtkurser för dig som vill förbättra ditt sjömanskap och bli säkrare att hantera din båt eller fartyg till sjöss. På flera platser ordnas båtkurser för tjejer och yngre personer för dig som vill förbättra din kunskap och omdöme till sjöss och bli tryggare med en båt.

Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) jobbar ed att utfärda olika intyg som man kan ta som fritidsbåtskeppare.

Förarintyg och skärgårdsskeppare

Klassisk baskurs och skärgårdsskeppare motsvar förarintygskraven enligt Nämnden för Båtlivsutbildning. Gäller för fritidsbåtar och för att skapa säkerhet när man kör en fritidsbåt inomskärs. Man går igenom sjökortsbeteckningar och du lär dig navigation, sjöväjningsregler och sjömanskap.

Man gör ett skriftligt prov och det krävs mellan 8-12 kurstillfällen.
Studieförbund som anordnar den här typen av utbildning är Studieförbundet och Medborgarskolan. Det finns också repetitioner för de som har gått kursen tidigare, distanskurser och på lätt svenska.

Förarintyg för åren 1961 till september 1985 finns hos Transportstyrelsen och efter 1985 finns dessa hos Nämnden för Båtlivsutbildning.

Kustskeppareintyg

Kustskepparkursen är en fortsättningskurs på förarintyg och du får lära dig mer om navigation, radiokommunikation, sjövägsregler och mörkernavigering. Du lär dig att ta dig fram i dimma och mörker och satellitnavigering med GPS. Du måste ha kustskepparintyg ifall du vill framföra en båt som är större än 12×4 meter.
Dokumentation kring skepparexamen sköts av det lands- eller stadsarkiv som finns i den stad där examen togs.

Exempel på sjöutbildningar

Radarcertifiering
3-4 sammankomster
Radiocertifikat hanteras av Post och telestyrelsen.

Yachtmästarcertifikat
Det finns offshore certifikat och ocean certifikat och de utfärdas av RYA (Royal Yacht Association) men det finns kurser i Sverige exempelvis på Stenhardt Marin och Kustens.se. Om du vill jobba kommersiellt behöver du även komplettera med Commercial endorsement genom att gå säkerhetskursen Basic Safety Training.

Kanalintyg
Kanalintyg krävs för att föra fram båtar på de större kanalerna i Europa.
3-4 sammankomster

SRC/VHF -båtradio
Bra att ha med sig för att kommunicera till sjöss.

Båtmekaniker intyg
Finns som helgkurs på Medborgarskolan.

Sjukvård ombord
ABF har en sådan kurs

Manöverintyg för högfartsbåt
Båtar som gör 25 knop och mer och som är utrustade med powertrim och reglerbara trimplan.
Innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Mer information på transportstyrelsen.

Utsjöskeppare
Utsjöskeppare är till för dig som vill köra båt utanför Östersjön och du lär dig hur du ska färdas på oceaner, Europas kanaler och engelska kanalen. Man lär sig mer om navigation i strömmar och olika europeiska sjöfartsregler. 10-12 sammankomster.

Utbildning i din egna båt

Det finns företag som Neptunia.se som annordnar att du får köra med din egna båt i 4 timmar. Personlig träning i din ena båt kan vara det perfekta sättet att bli mer säker att hantera båten eftersom du får coachning anpassat efter dina behov.

Yrkesutbildningar

Sjöportskolan (Swedish Maritime Academy) annordnar yrkesutbidlningar och webbkurser där du kan läsa när du vill och var du villl

  • Fartygsbefälsexamen klass 8 intensivkurs som är på 8 dagar
  • Maskinbefälsexamen intensivkurs 4 dagar
  • Basic Safety Traing som är ett krav för alla som ska tjänstgöra till sjöss
  • Handhavande snabba fartyg 4 dagar – för den som vill köra fortare än 35 knop yrkesmässigt
  • Master of Yachts -12 dagar – för den som vill jobba på mega yachts internationellt
  • ECDIS – elektronisk navigering för yrkessjöfart
  • ROC – Restricted operators certificate – radiokommunikation
  • Förarintyg – webbkurs
  • VHF/SRC – webbkurs
  • ICC – ger behörighet att hyra fartyg utomlands

Utbildningar för sjöbefäl

Sjöbefäl klass 8
Utbildning som krävs för kommersiell trafik till yrkes eller handelsfartyg. Kursen Innebär att du kan ha 12 passagerare och med en bruttovikt under 20 ton. Du kan ta sommarkurs för den här typen av utbildning.

Sjöbefälsskolan – sjöfartshögskolan i Kalmar
Finns bla i Kalmar om du vill bli fartygsbefäl som sjökapten, styrmansexamen eller sjöingenjör som maskinbefäl och inriktning mot drift och underhållsteknik. De har utbildningar i arbetsmiljö, driftteknik, isnavigering, medical care, dynamisk positionering, brandskydd, lasthantering, reglerteknik, simulatorträning mm.
Webbplats: www.lnu.se/sjo

Kylutbildningar
Skärpta miljökrav exempelvis köldsmedieförordningen SFS 2007:847 och F-gas förordningen innebär att alla ombordanställda som utför arbete på kylaggregat ska ha certifierad kompetens. Certifikat kategori 1 är det högsta certifikatet som omfattar alla typer av aggregat och fyllnadsmängder. Exempel på företag kylservice.nu.

Avancerade navigationsutbildningar
Svitzer Sverige (vid nya varvet i Göteborg) utbildar kaptener i att köra bogserbåt och riktar sig till sjöfartsverkets lotsar och de har en simulatoranläggning.

Redaktör båtguide.nu

Daniel Larsson är redaktör och skriver på båtguide om båtnyheter, strandhugg och recensioner av olika båtar. Han har haft seglingsintresse sedan han började med optimistjolle som barn. Daniel har korsat Atlanten 4 gånger och kryssat i Sverige och flera utländska länder.

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap