Browsing: Husbåtar

Husbåtar har designats eller modifierats för att kunna fungera som bostad som sin främsta uppgift. En del husbåtar har inte motor. De är populära i storstäder som Köpenhamn, Stockholm och Amsterdam.