Miljöchecklista och miljöhänsyn när du kör båten

0

Hur kan du spara bensin och bränsle när du kör båten?

Bensin är dyrt och vad finns det för tips att spara bensin. Man brukar säga att gamla utombordsmotorer släpper ut 25% av all bensin rakt ut i vattnet och gamla 2-taktsmotorer släpper ut 30% av bensinen oförbränd.

 • Lätta på lasten och se till att båten inte har onödig vikt och rensa bort allt skräp som du inte använder.
 • Se till att båten har en optimal viktdistribution. Förvara ankare och tyngre saker i aktern.
 • Tänk på att bränsletanken också väger så du behöver inte ha den helt fylld.
 • Kontrollera att din propeller är hel. En trasig propeller kräver mycket energi för att drivas.
 • Använd båttamper av naturmaterial som hampa eller jute. Undvik nylon som släpper ut mängder av platspartiklar när de nöts ut.
 • Kontrollera trimplanen. Obalanserade båtar tar onödigt mycket energi.
 • Undvik onödig tomgång.
 • Åk inte onödigt långt och använd GPS:en för din planering. Välj platser som ligger närmare.
 • Rensa skrovet från havstulpaner och alger.
 • Kör på lägre hastigheter och där du planar med båten. Varje båt/motor kombination har en optimal marschfart.
 • Använd alkylatbensin om bensinmotorn klarar av det det. Alkylatbensinen ger lägre utsläpp och har goda lagringsegenskaper.
 • Om du kan använd HVO100-diesel. Den har goda lagringsegenskaper och är producerat av förnyelsebar råvara.

Motorn och bränslet är avgörande för utsläppen

Enligt en undersökning från SMHI kring luftföroreningar och växthusgaser står inrikessjöfarten för 662 000 ton koldioxidekvivalanter där 2/3 av utsläppen kommer från den kommersiella trafiken och 1/3 från fritidsbåtarna.

Motortillverkarna har gjort investeringar för att utveckla och marknadsföra produkter som begränsar utsläpp av kolmonoxid – i vissa fall med 99% och de erbjuder även avgasljuddämpare och katalysatorsystem

När du färdas med båt finns det mängder av olika sätt att minska miljöpåverkan och bränsleförbrukningen genom energival, minskad marschfart, att verkstaden fixar motorn och kortare resor.

 • Val av motor att du väljer en motor som har en bra miljöklassificering
 • Om du inte kör speciellt mycket eller inte vill köpa en ny motor kan du åtsminstone välja  ett drivmedel som akrylatbensin som är renare än vanlig bensin. Det finns även biologisk nedbrytningsbar 2-taktsolja som innebär att du minskar de skadliga utsläppen betydligt.
 • Val av motor exempelvis elmotor
 • Använd vindsnurra eller solpanel så behöver du inte ladda upp batterierna med båtmotorn.
 • Service av motor
 • Rött hästighet som Ecodriving och slow steaming innebär att du sänker farten för att minska bränsleförbrukningen. Låt inte heller motorn gå på tomgång i onödan.
 • Lastning av båten
 • Spolplattor med filtrering när du har båten på varv.
 • Specialanpassningar och optimering av propellern utifrån hastighet och rutt går det att sänka energiförbrukningen kraftigt.
 • Färg och rengöring av skrovet gör du på utsedda platser för båtbottnar.
 • Nya tekniker för skrovet som Petestep
 • Utsläpp från toaletter och skräp
 • Släng inte skräp i naturen utan använd skräp och avfallssortering och använd avfallsstationer
 • Ställ miljökrav på seglen och fråga hur framställningen har skett
 • Tvätta och slipa din båt så skonsamt som möjligt. Undvik kemikalier som är miljöfarliga exempelvis vid rengöring av skrov och bottenfärger. Glöm inte heller bort disk, schampon och tvättavlopp och välj miljömässiga alternativ om de spolas ut direkt i havet.
 • Undvik miljöfarliga kemikalier vid rengöring av segel.

Sweboat har gjort en checklista som du kan läsa här

Alternativ till högsvavliga fartygsbränslen

Det finns en rad olika alternativ till dagens högsvavliga fartygsbränslen och det kommer införas hårdare krav inom sjöfarten. Bland de mer miljömässiga fargygsbränslen finns flytande naturgas (LNG), lågsvavligt marin diesel, metanol som framställs av biomassa och naturgas och  naturligtvis eldrift. Många tror att man på sikt kommer använda energi som biometanol som har låga utsläpp av sotpartiklar och växthusgaser.

Större fartyg har börjat använda skrubbers som innebär att man tvättar avgaserna med havsvatten för att minska svaveloxider.

Solcellsbåten – Solliner

Hybridbåtar

Nya hybridbåtar har lanserats på båtmarknaden. Ett företag som specialiserat sig på detta är greenline hybrid.se som utlovar modeller som tar dig 20 mil i 5 knop med ren eldrift.Du kan också växla över till diesel vilket ger en auktionsradie på 700 sjömil med dieseldrift och en förbrukning som motsvarar 0.57 liter per sjömil och CO2 utsläpp på 15 gram.

Redaktör båtguide.nu

Daniel Larsson är redaktör och skriver på båtguide om båtnyheter, strandhugg och recensioner av olika båtar. Han har haft seglingsintresse sedan han började med optimistjolle som barn. Daniel har korsat Atlanten 4 gånger och kryssat i Sverige och flera utländska länder.

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap