Tema: Bowriders

Vad är en bowrider?

Vad som är kännetecknande för bowriders är att de har en öppen yta i fören där man kan sitta. Ofta har de en bred vindruta, stora stuvutrymmen. Bowriders lämpar sig framförallt för persontransporter och vattensporter.

Bowriders 2020

Populära bowriders i svenska farvatten är Askeladden C61 BowRider, 20 fots Ryds Bowrider, AMT 2020 Bowrider, Super Magnum och Uttern har också flera modeller somT53. Internationellt är nya modeller för säsongen Formula 270 BR.  Formula 330 Crossover Bowrider, Bennington R series Bowrider och Regal 2000 BR.

Nyheter om bowriders