AVIKUS är ett företag i Hyundai-gruppen som specialiserar sig på maritim autonom navigering och de har utvecklat en lösning för fritidsbåtar som kallas NeuBoat som presenteras på den stora konsumentmässan CES 2023.