Browsing: Foiling

Vad är hydro foiling?

Foiling är båtar med bärplan på skrovet vilka har fått allt mer uppmärksamhet och revolutionerat båtbranschen på senare år. Tekniken gör att skrovet lyfter över vattnet vilket ökar hastigheten. Man experimenterar med foilteknik på alla farkoster där tekniken kommit från bland annat surfare som Laird Hamilton. Stabilitet och hastighet är viktiga faktorer liksom stabilitet och styvhet.

https://www.youtube.com/watch?v=BVuWXApdfdE&t=1s

Vad är fördelen med foiling?
Foiling ger ökad effektivitet och hydrodynamiska fördelar genom att åka över ytan och lyfta båten helt fri från vattnet.  Att lyfta båten fri från ytan kan minska motståndet från vågorna och jämna ut åkturen, men bara upp till en viss punkt.

Hur fungerar foliern?
Folier fungerar på ett liknande sätt som flygplansvingar. När de rör sig genom vattnet kan de avleda flödet, som utövar en kraft på folien. Eftersom vatten är mycket tätare än luft-nästan 800 gånger är vingarna mindre och de kräver inte samma yta.

Foiling inom seglingsbranschen

Inom seglingen har tekniken på senare år varit mycket framgångsrik genom tävlingar som Americas Cup. Efter att Oracle Team USA framgångsrikt försvarade America’s Cup 2013 i San Francisco har sex lag turnerat världen runt med identiskt matchade 14 meters katamaraner under de senaste två åren Foiling Week™ har arrangerats för 4: e året och programet har ökat i omfång för varje år.

Se mer på:
http://www.foilingweek.com