Browsing: Miljö

Hur skapar vi ett renare hav?

Våra sjöar och hav är förorenade och det borde ligga i alla båtägares intresse att få en renare miljö. Grön infrastruktur och miljöcertifieringar  är metoder för att uppnå bättre miljönytta. Segelbåtar är idag den renaste sättet att transportera sig på men även motorbåtar kan bli renare.

Börjar man fundera kring det finns mängder av aktiviteter som båtklubbar och ägare till fritidsbåtar kan göra för att bli mer miljömässiga.

  • Miljöarbete i båtklubbarna och att de har en miljöpolicy som efterlevs
  • Giftfri miljö och minskad kemikalieanvändning
  • Minska tillförsel av näringsämnen till sjöarna
  • Övergå till elmotorer och förnyelsebar energi som solenergi på båtarna
  • Sluta använda gifitiga båtbottenfärger
  • Kör båtar mer ekologiskt
  • Samarbeta med dykklubbar för att städa hamnbottnarna från skräp
  • Plast är ett stort problem – se till att städa och rensa vattnen från plast
  • Se till att det finns växter och blommor för insekter och bin på båtklubbarna
  • Engag era sig i miljön i närområdet och samverka med andra grupper
Miljö
0

Båttvätt

Sker vanlig båttvätt eller båtbottentvätt på spolplatta? Båttvättens utformning behöver man se om det är…