Tema: Sjömanskap

Här skiver vi om sjömanskap och de absolut livsviktiga råd och smarta tips att tänka på till sjöss och när du har en båt.

Sjömaning är den gemensamma benämningen för arbeten som görs för att tillverka, underhålla och reparera fartygs tackling. Hit hör arbeten som att förhindra slitage, att splitsa, knopa mm