Ankring och ankare – konsten att förtöja börjar med att säkra din båt

0

Vad är ett ankare? Ett ankare är ett föremål vars syfte är att fällas eller kastas överbord för att fästa i sjöbotten i syfte att hålla fast ett fartyg. Det vanliga klassiska ankaret består av läggen, vars nedre ända kronan utgrenar sig i två uppåtgående armar. På armarnas yttre ändar finns två nästan triangulära flyn, vilkas spetsar benämnas flygpyntar.

Med ankarspelet tar man upp och ned ankaret. Innan ankring bår man ta hänsyn till vattendjup, bottenbeskaffenhet, rådande tidvatten, vind och strömförhållanden.

Att ankra båten

Olika typer av ankare

Det finns olika typer av ankare som:

 • Stockankar – klassiskt ankare
 • Tallriksankare
 • Dragg och paraplydragg – Ett slags lättankare som tar lite plats med fyra flyn som är infällbara mot läggen för att underlätta stuvning.
 • Plogankare
 • Patentankare
 • Plogankare
 • Danfortankare
 • Bruceankare
 • Blyplätt och skålankare
Fluke ankare

Fluke ankare

Danforthankare – bra på sandbotten
Fördelar: Acceptabel hållkraft i sand. Kan fås i lätt aluminium. Låga priser. Håller bra i sand. Kan köpas i lätt aluminiumlegering. Billig.
Nackdelar: begränsad eller ingen anläggning i berg, lera, gräs eller lera bottnar. Fungerar dåligt vid svagliggning
Varumärken: Fortress, Danforth, Guardian

Bruce-type-Anchor-view01

Bruce ankare (kloankare)
Fördelar: Låg kostnad. Fastnar rätt lätt i de flesta bottnar
Nackdelar: Svårt att stuva utan rullar.
Varumärken: Lewmar Claw, Manson Claw

Om ankare, ankarspel, kättingar och trossar:

En ofta förbisedd säkerhetsrelaterad hantering är hur du förankrar båten på olika sjöar och under olika väderförhållanden. Förankring måste göras korrekt för att vara effektiv. De tre grundläggande delarna när du ankrar innebär att använda rätt utrustning, att veta hur man använder utrustningen; och ha välja ett bra område att ankra i.

 • Hur du tar upp och tar ombord ankare:
 • Att fälla ut ett ankare
 • Att föra ut ett ankare med kätting kan vara aktuellt vid grundstötning och andra tillfällen.

Förankring innebär god kommunikation mellan skeppare och besättning. Med buller från motor och vinden, kan det ibland vara svårt att höra röstkommunikation. En lösning är att man har ett antal handsignaler som alla förstår. Efter att ha valt en lämplig plats, kör du in långsamt, helst längst någon linje från land som valts från märken som identifierats på sjökortet, eller GPS-en.

Tänk på följande när du bestämmer din ankarplats

I skärgården hittar du många naturhamnar som är bra att att använda där det ofta finns toaletter.

 • Om möjligt väljer en skyddad ankarplats med bra lä i relativt grunt vatten och tänk på hur vinden är
 • Kontrollera sjökortet för att för att undvika kablar eller andra hinder.
 • Om andra båtar i samma område, vara noga med att inte ankra för nära en annan båt.
 • Tappa aldrig svängområdet till en annan båt.
 • Ankra alltid i motvind eller ström.
 • Välj helst botten som är lätt att ankra i.

Se till att regelbundet kontrollera ankringen speciellt om vädret förändras.

Storm segling och ankring

Att förvara ankaret

Hur du förvarar ankaret varierar på storleken på båten. I mindre båtar har man det ofta på däck och en del väljer att ha stoppklossar för att förhindra förskjutning när det är stora vågor. Ett ankare är ett rätt störande objekt som ofta är vått och smutsigt från dy och sand. Det finns flera sätt att förvara ankare med ankarhållare, ankarsäckar och ankarkorgar.

Ankarspel

På större båtar har man ankarspel som är ett kättinghjul som manövreras med motor eller spelbom för att sänka eller lätta ankaret. Ett ankarspel gör det mycket enklare att ankra när man lägger till eller kasta loss men det tar plats och du måste ha utrymme för kedjan eller linan. I de större båtaffärerna hittar du ankarspelskit och det finns fjärrkontroller och blyad ankarlina som används för ankarvinscher.

Ankring av en yacht

Så här kan du bygga ditt egna ankare

Instruktionsfilm hur du kan bygga ditt egna ankare för under 200 kronor.
https://www.youtube.com/watch?v=XLvOQz32wvk

ankare
Ankare i olika prisklasser fotograferad i Watski butiken i Kalmar 2019 som ligger i närheten av Kalmars Gästhamn.

Förtöjning i gästhamnar

Läs mer om gästhamnar

Ankare under pikén.

About Author

Daniel Larsson är redaktör och skriver på båtguide om båtnyheter, strandhugg och recensioner av olika båtar. Han har haft seglingsintresse sedan han började med optimistjolle som barn. Daniel har korsat Atlanten 4 gånger och kryssat i Sverige och flera utländska länder.

Share via
Copy link