Latrin, toalett och andra sanitära anläggningar

0

Urin innehåller växtnäring som redan finns i havet och det är därför alltid bättre att kissa på land och på toalett.

  • Finns WC för båtägare/besökare?
  • Antal?
  • Skick rengöring?
  • Finns torrtoa?
  • Finns sug för tömning av av fritidsbåtarnas tankar?
  • Inget spill?
  • Finns anordnig för mottagning av latrin (typ porta potti)
  • Finna andra sanitära anläggningar såsom duschrum, tvättstuga etc?

Latrin, toalett och andra santiära anläggningar finns beskrivet i Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun.

Torrtoalett och latrinkompost 1 § b Ansökan om tillstånd ska göras hos miljö- och hälsoskyddsnämnden vid:

installation av torra toalettlösningar exempelvis torrtoalett, mulltoalett, frystoalett, förpackningstoalett och torktoalett om restavfallet ska tas om hand på den egna fastigheten genom t.ex. latrinkompostering.

Dessa typer av toaletter får dock installeras utan tillstånd om hantering och hämtning av avfallet från toaletten följer reglerna i renhållningsordningen för Stockholms kommun, avsnittet om latrin.

Redaktör båtguide.nu

Daniel Larsson är redaktör och skriver på båtguide om båtnyheter, strandhugg och recensioner av olika båtar. Han har haft seglingsintresse sedan han började med optimistjolle som barn. Daniel har korsat Atlanten 4 gånger och kryssat i Sverige och flera utländska länder.

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap