Checklista för miljöarbete i båtklubbar

0

Miljöförvaltningen i Stockholm gjorde i maj 2019 massiva nedslag på båtklubbarna i Stockholm (läs rapport). Det finns också en checklista för fritidsbåthamnar där båtklubben dokumenterar:

 • Basuppgifter som anläggning, fastighetsbeteckning, miljöansvarig
 • Latrin, toalett och andra sanitära anläggningar
 • Avfall (utöver latrin)
 • Båttvätt
 • Utsläpp/föroreningar vid underhåll reparation och vårutrusning
 • Bränslen, smörjmedel, bottenfärger och andra kemikalier
 • Buller, damm, lukt och andra störningar
 • Förorenad mark och sediment
 • Övriga miljöfrågor
 • Egenkontroll
 • Miljöklassning


En effekt av den hårdare granskningen är att en klubb kan tappa sin status som ”ideell förening som gör nytta för allmänheten”. Om en båtklubb tappar sin status som ideell förening som gör nytta för allmänheten måste de betala skatt vilket ökar kostnaderna dramatiskt eftersom bryggavgifterna beskattas.

Det som en båtklubb behöver ha rutiner och kontroll är:

Det behövs en miljöansvarig på klubben som också ingår i styrelsen och det bra om hen är medlem i SBU. Det finns ett miljöprogram att ladda ner från Svenska Båtunionen som en klubb kan följa.

Nedslagen tyder på att klubbarna behöver ha styrdokument som de följer kring.

Lagar som gäller

De bestämmelser som reglerar verksamheten vid båtklubbar är utöver miljöbalken.

Redaktör båtguide.nu

Daniel Larsson är redaktör och skriver på båtguide om båtnyheter, strandhugg och recensioner av olika båtar. Han har haft seglingsintresse sedan han började med optimistjolle som barn. Daniel har korsat Atlanten 4 gånger och kryssat i Sverige och flera utländska länder.

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap