Rutin för att förhindra spill och läckage vid underhållsarbete

0

Avseende spill och läckage till mark, vatten eller avlopp så ska det under produktionen finnas dokumenterade rutiner om förebyggande insatser och insatser vid avvikelser.

De ska finnas i ett kvalitets- eller miljöledningssystem, eller i en objektsanpassad miljöplan eller annan motsvarande beskrivning som styr arbetet på båtplatsen.

About Author

Daniel Larsson är redaktör och skriver på båtguide om båtnyheter, strandhugg och recensioner av olika båtar. Han har haft seglingsintresse sedan han började med optimistjolle som barn. Daniel har korsat Atlanten 4 gånger och kryssat i Sverige och flera utländska länder.

Share via
Copy link