Invallning av farligt avfall

0

Att förvara kemiska produkter och farligt avfall

En miljöstation bör bestå av en bod eller liknande som är nederbördsskyddad och invallad. Den ska ha tätt golv, förhöjd tröskel och bör även vara tät mellan golv och vägg för att så att spill och läckage inte kan rinna ut och utrymmet kunna godtas som invallning

Förvaringsplats för flytande kemikalier eller farligt avfall behöver vanligtvis förses med invallning. Du kan utforma en invallning på många olika sätt. Den kan till exempel vara ett uppsamlingstråg av plåt eller plast. På tråget kan du lägga ett galler att ställa fat och dunkar på. Påfyllningsrör, ventiler och slangar bör vara placerade innanför invallningen.

En invallning bör rymma det största förvaringskärlets volym plus 10 procent av övriga kärlens volym. Invallningar som är placerade utomhus måste vanligvis förses med skydd mot nederbörd för att förvaringen ska anses säker.

  • Se till att förvaringskärl är i gott skick
  • Se till att kärlen är märkta

Källa: Miljösamverkan i Östergötland PDF

About Author

Daniel Larsson är redaktör och skriver på båtguide om båtnyheter, strandhugg och recensioner av olika båtar. Han har haft seglingsintresse sedan han började med optimistjolle som barn. Daniel har korsat Atlanten 4 gånger och kryssat i Sverige och flera utländska länder.

Share via
Copy link